Onze uitdaging: 100.000 wilgstekken planten voor de 21ste maart 2020 ! Onze wil: deze uitdaging als blijvend zien en er een jaarlijks evenement van maken.

Wilgen ? omdat zij:

– gemakkelijk te stekken zijn,

– koolstof opstapelen,

– de fijnste stofdeeltjes uit de lucht fixeren

– de temperatuur positief beïnvloeden,

– deel uimaken van het ecologisch systeem en als nis fungeren,

– het landschap bepalen.

STEKKEN  DAT KOST NIETS

Met deze uitdaging speel je mee in de klimaat wijzigingen en stel je een positieve burgerlijke daad.

Hoe te werk gaan ? Het volstaat een wilgentakje in de grond te planten. Indien deze wortel schiet is hij levend en de uitdaging geslaagd.

Niet vergeten de toestemming te vragen aan de eigenaar van het terrein waar u wenst stekken te planten… opdat deze daarna niet worden gemaaid of gekapt en de openbare zekerheid gegarandeerd blijft. Dank zij de samenwerking en de solidariteit kan deze uitdaging een succes worden en zich handhaven.

Waar planten ? Achter in de tuinen, braakgronden, schoolomgeving, wijken, beekoevers, velden, langs wegen etc… maar altijd met de toestemming van de eigenaars !

Enkele inheemse wilgensoorten: Bindwilg (Salix alba vitellina), Bittere wilg ( Salix purpurea), Boswilg (Salix caprea), Geoorde wilg (Salis aurita), Grauwe wilg (Salix cinerea), Katjeswilg (Salix viminalis), Schietwilg (Salix alba)

Ten einde de uitdaging van 100.000 bomen in lijsten te kunnen opnemen kun je de netwerken gebruiken en je deelname delen onder meer langs fotos en videos waarin de plekken en aantallen geplante wilgen worden opgenomen.

 

PDF-link AFFICHE BOOMMEESTER NEDERLANDS